Yeraltı Kabloları Ve Çeşitleri

Yer altı kabloları, toprak altından geçen 70 °C dereceye kadar dayanabilen izolesi ile kullanılabilen kablolardır.Yer altı kabloları, izolasyon malzemeleri ile kaplanmış, bir ya da birden fazla iletkenin, elektrik akımını sağlaması için yer altından geçirilen güç kablolarıdır. Nüfus ve sanayi yoğunluğu fazla olan bölgelerde kullanılmaktadır.

Tek damardan kırk damara kadar çeşitlilik gösteren bu kablolar dört farklı şekilde üretilmektedir.

Yer Altı Kablolarının Çeşitleri

Yer altı kabloları, taşıyabildikleri voltaj yoğunluğuna ve yapılarına göre üç şekilde sınıflandırılırlar.

  1. Alçak Gerilim Kabloları: 0,6-1kV sınırındaki kablolardır.
  2. Orta Gerilim Kabloları: 1kV ile 35 kV arasında bulunan kablolardır.
  3. Yüksek Gerilim Kabloları: 35kV ile 69kV arasındaki en yüksek sınıra ulaşabilen kablolardır.

1- Nyy Kablolar

2- Nyfgby Kablolar

3- N2xh Kablolar

4- N2xh Fe180 Kablolar

 

Neden ve Nerede Yer Altı Kablosu Tercih Edilmeli?

Açıkta bulunan iletkenler elektromanyetik alan oluşturduğu için elektrik ışıması yayar. Yer altı kabloları kendi izolasyonlarının yanında toprak ile de bir koruma katmanı gibi örtültüğü için elektromanyetik alandan kaynaklanan ışıma yüzeye ulaşmaz.

Uzun süreli ve yüksek kapasiteli iletim ihtiyacı duyulan alanlar için en uygun kablo seçimidir. 

Hemen hemen her enerji kablo üreticisi yer altı kablosu üretmekte ve satışını yapmaktadır.