Otomasyon Sistemleri

Endüstriyel Otomasyon Hizmeti

Endüstriyel ürünlerden (Debimetre ve akış ölçüm enstrümanları, Seviye ölçüm enstrümanları, Basınç ölçüm enstrümanları , Nem – Sıcaklık ölçüm transmitterleri ve PH metreler gibi ) gelen bilgilerin dokunmatik ekranda ve / veya bilgisayar ortamına aktarılması alınan bilgilere bağlı olarak öngörülen değerlerde alarm tanımlaması, pompa, fan, motor ve benzeri harici cihazları kontrol edilmesi, veya müşterilerimizin belirleyeceği senaryolara göre sistem oluşturma çalıştırma ve devreye alma hizmetleri gerçekleştirilmektedir .

Akıllı Fabrika, imalat sürecini optimize etme amacıyla yazılımlar, modelleme, nesnelerin interneti, büyük veri ve diğer otomasyonu kullanan üretim tesisidir. Akıllı Fabrika, dinamik ve küresel bir pazara hitap edebilmek, fiziksel süreçlerde esneklik sağlamak ve üretim verimliliğini artırmak için ileri bilişim ve üretim teknolojilerinden faydalanır.

  • Robotik Sistemler
  • Görüntü İşleme
  • Proses Otomasyon