B-C-D tipi Otomatik Sigortaların Kullanım Yerleri

Otomatik sigortalar bağlı bulundukları elektrik tesisatını aşırı akıma ve kısa devreye karşı korumak için kullanılırlar. Nominal (beyan edilen) akımlarının üzerindeki aşırı akımlarda veya herhangi bir kısa devre esnasında içinde bulundurdukları termik ve manyetik koruma özelliği sayesinde devreyi otomatik olarak açarlar.

B,C ve D tipi otomatik sigortalar arasındaki temel farklar nelerdir? Neden kullanım alanları değişiklik göstermektedir?

B tipi otomatik sigortalar genellikle evlerde akkor flamanlı ev aydınlatması ve elektrikli ısıtıcılar gibi anahtarlama sırasında ani aşırı akımların oluşmadığı aydınlatma ve priz devrelerinin korumasında kullanılır. C ve D tipi otomatik sigortalar ise genellikle anahtarlama veya devreye girme anında ani aşırı akımların oluştuğu endüktif karakterli devrelerin, transformatörlerin, klimaların, buzdolaplarının ve çok sayıda floresan lambanın korunmasında kullanılır.

Genel olarak belirtmek gerekirse;

  • B tipi otomatik sigortalar konutlarda,

  • C tipi otomatik sigortalar hem konutlardaki bazı cihazların korunmasında hem de endüstriyel alanlarda,

  • D tipi sigortalar ise sadece endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.

B tipi otomatik sigortaların ani akıma karşı manyetik açma katsayıları C ve D tiplerine göre daha düşüktür.

Örnek olarak B tipi 16A bir otomatik sigorta 48A ila 80A arasındaki bir aşırı akımda gecikmesiz olarak açarken, C tipi 16A otomatik sigorta 80A ila 160A arasında, D tipi 16A otomatik sigorta ise 160A ila 320A arasındaki bir akım değerinde gecikmesiz olarak devreyi açarlar.

Karakteristik

B

C

D

I1 (t>1h)

I2 (t<1h)

I3 (t>0.1s)

I4 (t<0.1s)

1.13xIn

1.45xIn

3xIn

5xIn

1.13xIn

1.45xIn

5xIn

10xIn

1.13xIn

1.45xIn

10xIn

20xIn

Tablo 1: B,C,D tipi otomatik sigortaların açma değerler (In:Beyan akımı)

 

Kaynak : https://federal.com.tr/b-c-d-tipi-otomatik-sigortalarin-kullanim-yerleri/